Pitanja i odgovori

1. Kako buka utječe na zdravlje radnika?

Odgovor

Prilikom ispitivanja parametara radnog okoliša mjeri se ekvivalentna razina buke koloj je radnik izložen. Ako je izmjerena razina iznad 80 dB izračunava se normalizirana dnevna osobna izloženost buci. Ako radnik radi uvijek na istom mjestu rada normalizirana dnevna izloženost jednaka je ekvivalentnoj buci. Ako je izračunata najviša dnevna izloženost buci veća od 80 dB radi se o posebnim uvjetima rada s naslovom rada u buci, te radnik na takvom.

Boris Jureša

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
2. Kako voditi papirologiju za ambalažu koja se nabavlja u EU i ostalim zemljama, a prodaje se u RH ili u EU?

Odgovor

Za onu ambalažu koja se s proizvodima plasira u RH isti je obrazac kao kada kupujemo ambalažu i proizvod prodajemo u RH, ali se posebno ispunjava budući da se radi o uvozu (znači šaljete 2 očevidnika – 1 za uvezenu ambalažu i 1 za kupljenu u RH, kod uvoza se osim za pakiranje proizvoda zbraja s ambalažom proizvoda koji uvozite). Za robu koja se s tom ambalažom plasira u izvoz opet se piše obrazac za povrat naknade.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
3. Kako voditi papirologiju za ambalažu kupljenu u RH, a izvezenu u zemlje EU i ostale zemlje?

Odgovor

Na propisanim očevidnicima kao i za ambalažu koja je kupljena u RH i prodana u RH, ali onda popunjavate i drugi obrazac za povrat naknade za onu količinu ambalaže  koju izvezete. Za razliku od očevidnika za kupljenu ambalažu (svaka 3 mjeseca – kvartalno), za povrat naknade morate poslati najkasnije 1 mjesec od dana izvoza.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor
4. Kako voditi papirologiju za ambalažu koju kupujemo u Hrvatskoj te proizvod prodajemo u Hrvatskoj?

Odgovor

Na propisanim očevidnicima upisujete količine nabavljene ambalaže (svaki tip ambalaže u svoju rubriku koja ima i predviđeni iznos naknade za tu vrstu ambalaže. Sve što kupite u RH za pakiranje vaših proizvoda stavljate na taj očevidnik.

Krešimir Petlić

Prikaži odgovor Sakrij odgovor