Kako buka utječe na zdravlje radnika?

04.03.2015

Prilikom ispitivanja parametara radnog okoliša mjeri se ekvivalentna razina buke koloj je radnik izložen. Ako je izmjerena razina iznad 80 dB izračunava se normalizirana dnevna osobna izloženost buci. Ako radnik radi uvijek na istom mjestu rada normalizirana dnevna izloženost jednaka je ekvivalentnoj buci. Ako je izračunata najviša dnevna izloženost buci veća od 80 dB radi se o posebnim uvjetima rada s naslovom rada u buci, te radnik na takvom.

Boris Jureša