Može li radnik biti kažnjen od inspektora kad radi kod poslodavca?

04.03.2015

Dakako, radnik može biti finabcijski kažnjen od inspektora iako radi kod poslodavca u slijedećim slučajevima:
Članak 112  ZZNR:
Novčanom kaznom od 100,00 kn kaznit će se za prekršaj na licu mjesta radnik:
- ako puši u prostorijama i prostorima u kojima je pušenje zabranjeno (Članak 63. , stavak 2 i 3).
- ako unosi ili uživa alkohol za vrijeme rada ili ako obavlja rad dok je pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti (članak 64).
- ako onemogući da se utvrdi da li je pod utjecajem alkohola (Članak 65  stavak 2.).
- ako ne obavlja poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima ZNR (Članak 77. Stavak 1 i 2).
- ako odmah ne izvjesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika o neposrednoj opasnosti po sigurnost i zdravlje (Članak 78. Stavak 3.).
- ako ne obavijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika da odbija rad jer mu neposretno prijeti opasnost za život i zdravlje, zbog toga što nisu primjenjena propisana pravila ZNR ili da je napustio svoje radno mjesto i opasno područje u slučaju ozbiljne, neposredne i nezbježne opasnosti (članak 79,. Stavak 4.)

Za prekršaj iz stavka 1. i podstavka 1. do 4. Kaznit će se i neposredno nadređena odgovorna osoba novčanom kaznom od 500,00 kn.

Boris Jureša