Što da poduzme radnik ako mu poslodavac ne osigura OZS (radno odijelo, rukavice)?

04.03.2015

Poslodavac je dužan omogućiti predstavnicima radnika da, od ponuđenih OZS koja odgovaraju tehničkim zahtjevima nakon probnog korištenja, predlože ono koje im najbolje odgovara. Poslodavac pri ddjeljivanju OSZ radnicima poštuje načelo da su sredstva namjenjena za njihovu osobnu uporabu. Poslodavac mora osigurati da su pri radu pri kojem se upotrebljavaju OZS na raspolaganju tehničke upute za njihovu uporabu. Poslodavac mora pravovremeno i predhodno upoznati radnika o rizicima od kojih ih štite dodjeljena OSZ. U okviru osposobljavanja za rad na siguran način poslodavac mora teoretski i praktično osposobiti radnika za pravilnu upotrebu OSZ što uključuje i zorno pokazivanje načina njihove uporabe. Pri izradi procjene opasnosti poslodavac mora ocijeniti da li OSZ koja radnici moraju upotebljavati ispunjavaju propisane zahtjeve. Predstavnici radnika imaju pravo uvida u dokumente, koji prdstavljaju stručnu podlogu za izbor OZS.

Boris Jureša