Kako voditi papirologiju za ambalažu koju kupujemo u Hrvatskoj te proizvod prodajemo u Hrvatskoj?

04.03.2015

Na propisanim očevidnicima upisujete količine nabavljene ambalaže (svaki tip ambalaže u svoju rubriku koja ima i predviđeni iznos naknade za tu vrstu ambalaže. Sve što kupite u RH za pakiranje vaših proizvoda stavljate na taj očevidnik.

Krešimir Petlić