Testni p/o 1

04.03.2015

Na propisanim očevidnicima kao i za ambalažu koja je kupljena u RH i prodana u RH, ali onda popunjavate i drugi obrazac za povrat naknade za onu količinu ambalaže  koju izvezete. Za razliku od očevidnika za kupljenu ambalažu (svaka 3 mjeseca – kvartalno), za povrat naknade morate poslati najkasnije 1 mjesec od dana izvoza.

Krešimir Petlić