Politika privatnosti

Politika privatnosti - Politika zaštite osobnih podataka

  za voditelja obrade eMARKER d.o.o.

 

VODITELJ OBRADE

eMARKER d.o.o.  je voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: eMARKER) koji određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

 

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Osobni se podaci odnose na sve podatke o pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, npr. slika, ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator itd. Povreda osobnih podataka označava kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

 

ZAKONITOST

Osobne podatke fizičkih osoba obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe na način kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

eMARKER osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, na dulja se razdoblja mogu pohraniti osobni podaci poput onih o radno-pravnom statusu ili podaci koji se prikupljaju po zakonskoj osnovi, a čuvaju se sukladno obvezama čuvanja koje proizlaze iz tih zakona.

 

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo kako bismo bili u skladu sa zakonskim propisima RH, radi ostvarivanja Vaših prava, redovitog poslovanja i radi što učinkovitijeg odgovora na Vaše upite putem e-maila, pismena ili usmeno.

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

eMARKER osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • zakonska osnova (da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza MARKER-a)
 • ako je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka
 • ako je ispitanik sam objavio svoje osobne podatke
 • ako je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa MARKER-a ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka
 • ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti
 • ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha

Privola kojom ispitanik eMARKER-u daje pristanak za obradu osobnih podataka je dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta. Na temelju privole dobivamo odobrenje za prikupljanje i obradu podataka s ciljem slanja ponuda potencijalnim klijentima.

 

SUSTAV POHRANE                         

eMARKER prikuplja i obrađuje sljedeće vrste podataka:

 1. osobne podatke o zaposlenicima eMARKER-a kod kojih je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka / obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza eMARKER-a;
 2. osobne podatke o osobama koje sudjeluju u natječajnom postupku u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa kod eMARKER-a kod kojih je obrada nužna kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 3. osobne podatke o dobavljačima i njihovim predstavnicima te drugim poslovnim suradnicima (fizičke osobe) kod kojih je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka / obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza eMARKER-a;
 4. osobne podatke o osobama koje održavaju predavanja u organizaciji eMARKER-a kod kojih je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka eMARKER-a
 5. osobne podatke o polaznicima seminara u organizaciji eMARKER-a kod kojih je obrada nužna pri izvršavanju službene ovlasti MARKER-a ili za izvršenje ugovora (slanje računa za kotizaciju).

Legitimni interes eMarkera

Smatramo da eMarker ima legitimni interes (u slučaju slanja ponuda za konzultanske usluge, usavršavanja, savjetovanja i konferencije u području javne nabave i izvan nje npr. konzultantske usluge za implementaciju i provedbu Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili teme iz drugih područja za unapređenje kompetencija odraslih osoba) jer je to naša registrirana djelatnost.

Polaznici i potencijalni polaznici putem naših aktivnosti ostvaruju ispunjavanje njima važnih usavršavanja putem kojih održavaju aktivnim svoje certifikate ili unapređuju kompetencije, znanja i vještine. Zato smatramo da za nam za to nije potrebna privola nego to smatramo našim legitimnim interesom sukladno točki 47. preambule Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Za ostale slučajeve ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

 

PRAVA ISPITANIKA

Osoba ima pravo uvida u osobne podatke koje Marker obrađuje, zahtijevati pristup svojim osobnim podacima i mijenjati ih, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prijenos podataka te u svakom trenutku smije otkazati odobrenje za uporabu osobnih podataka, zahtijevati promjenu podataka ili brisanje iz baze podataka. To može učiniti tako da pošalje zahtjev eMARKER-u pismeno, osobnim iskazom ili elektronskim putem. Ispitanik ima pravo od eMARKER-a ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, osim onih osobnih podataka koji se ne mogu brisati zbog zakonskih propisa (npr. MIORH, HZZO ili drugdje gdje je potrebno dokazivanje statusa ispitanika, certifikati i sl.) ili neriješenih međusobnih odnosa npr. kad ispitanik nije podmirio svoje obveze prema voditelju ili nekome drugom, a obveza je voditelja da postupa u ispunjavanju obveza (npr.ovrha, kredit i sl.).

Ispitanik koji smatra da je eMARKER povrijedio neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava voditelju obrade osobnih podataka, a ako  nije dobio pravovaljan odgovor od voditelja obrade osobnih podataka, tada podnosi zahtjev Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Osobni se podaci prosljeđuju nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske kad se radi o dokazivanju pohađanja određenog treninga te stjecanja i zadržavanja certifikata, potvrda i/ili uvjerenja. Podaci se također dostavljaju institucijama poput HZZO-a, MIORH-a i sl..

Podaci se dostavljaju računovodstvenom servisu kao izvršitelju obrade u obimu dovoljnom za izdavanje financijskog dokumenta.

Na zahtjev polaznika za račun bez PDV-a osobni podaci se dostavljaju partnerskom obrtu Edukacije, obrt za intelektualne usluge vl. Ivan Markanović koji nije u sustavu PDV-a.

 

 

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

eMARKER mora čuvati knjigovodstvenu dokumentaciju sljedećih deset godina od unosa osobnih podataka ili u drugim rokovima, ako su propisani zakonom. Nakon proteka rokova (i u svim drugim situacijama u kojima je prestala svrha obrade) osobni se podaci brišu.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

eMARKER-ov je službenik za zaštitu podataka Ivan Markanović (kontakt mob. 098 137 6779).

Službenik za zaštitu podataka ima odgovarajuću stručnu spremu, a imenuje se iz redova djelatnika eMARKER-a. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka dostupni su na WEB-u a zaposlenicima eMARKERA su poznati ovi podaci.  Podatke koje je saznao službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati u tajnosti za vrijeme obavljanja kao i nakon prestanka obavljanja dužnosti.

 

MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Za osobne podatke eMARKER vodi evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka koja se nalazi u prilogu ove politike privatnosti i smatra se njezinim sastavnim dijelom.  Pravo pristupa osobnim podacima imaju samo osobe koje ovlasti eMARKER. Neovlašteni pristupi osobnim podacima te pokušaji otpreme ili izmjene podataka u eMARKER-u strogo su zabranjeni.                                                                                     

 

POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane eMARKER-a. Kada napustite stranicu eMARKER-a, trebate pročitati pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na našoj stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo i ne podržavamo te nismo povezani s tim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

 

KOLAČIĆI

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje. Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupe, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

 

KONTAKTIRAJTE NAS:

Za sva pitanja vezana uz privatnost, možete kontaktirati našeg voditelja obrade podataka:

eMARKER d.o.o.  Ive Robića 2;  10000 Zagreb

Vinko Markanović, ing.,  direktor

098/724-367

vinko@znr.hr

web stranica: www.znr.hr i www.edukacije.eu

 

Službenik za zaštitu podataka:

Ivan Markanović

098/137 6779.

eMARKER se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka temeljem Opće uredbe (GDPR). MARKER prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama dođu u kontakt.

Molimo Vas da Politiku privatnosti - Politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti, a koja se nalaze na WEB-u eMARKER-a.

 

eMARKER d.o.o.

                                                                                                     Vinko  Markanović