Sanja Mjertan

Životopis

Mjertan, Sanja

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum i mjesto rođenja

22.07.1970. Požega, Republika Hrvatska

 Radno iskustvo

 

Ime i adresa poslodavca

Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik za pravne poslove sanacijskog upravitelja

Datumi

Srpanj 2013 do dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije

Zanimanje ili radno mjesto

Rukovoditelj Službe za opće, pravne i tehničke poslove / Diplomirani pravnik

Datumi

Srpanj.2009. - srpanj 2013.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik ravnatelja županijske bolnice / Diplomirani pravnik

Datumi

Listopad 2002.- srpanj 2009.

Zanimanje ili radno mjesto

Rukovoditelj Službe za opće, pravne i tehničke poslove / Diplomirani pravnik

Datumi

Svibanj 2001.- rujan 2002.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik ravnatelja za opće i pravne poslove / Diplomirani pravnik

Datumi

Siječanj 2001.- svibanj 2001.

Zanimanje ili radno mjesto

Šef Odjela općih poslova / Diplomirani pravnik

Datumi

Prosinac 1995.- prosinac 2000.

Zanimanje ili radno mjesto

Diplomirani pravnik

Datumi

Listopad 1995. – prosinac 1995.

Obrazovanje i osposobljavanje

 

Datumi

Rujan 1989 – Lipanj 1995

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Diplomirani pravnik / magistra prava

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Pravo

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datumi

2006. godine

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Potvrdnice o završenom I. i II. modulu obuke zaposlenika u sustavu javne nabave,  Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave od dana 21. travnja 2009. godine i Potvrda o završenom specijaliziranom programu za trenere u sustavu javne nabave od dana 27. travnja 2009. godine, sukladno članku 17. stavku 4. Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN br. 43/09).

 Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Obuka zaposlenika u sustavu javne nabave: specijalistički program izobrazbe u području javne nabave i specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave.
Potvrde možete vidjeti ako kliknete ovdje.

Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Cards 2002 Twinning projektom „Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“

Društvene vještine i kompetencije

2013. i nadalje – ovlašteni predavač Ustanove za obrazovanje odraslih "Maestro" u specijalističkom programu izobrazbe u području koncesija, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske

2012. i nadalje – član Upravnog vijeća Studentskog centra u Požegi, Veleučilišta u Požegi

2011.i nadalje -  ovlašteni predavač Učilišta za obrazovanje „Maestro“ Požega u specijalističkoj izobrazbi iz javne nabave, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske

Od 2009.-2011. ovlašteni predavač Hrvatske zajednice financijskih djelatnika i računovođa u specijalističkoj izobrazbi iz javne nabave, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske

Od 2008 - 2010 član Upravnog odbora Udruge pravnika u zdravstvu

U timu sam stručnjaka iz prakse on-line knjižnice „Knjižnice za računovođe”, jedan od predavača u Verlag Dashöfer Online učilištu (videoseminari) te jedan od autora u on-line novinama „Savjetnik za radno pravo i obračun plaća“

Organizacijske vještine i kompetencije

2009. urednik Zbornika radova Drugog kongresa pravnika u zdravstvu

2009. član organizacijskog odbora Drugog kongresa pravnika u zdravstvu

2008.-2009. ovlašteni suradnik Udruge pravnika u zdravstvu s Nacionalnom i svečilišnom knjižnicom Zagreb za ISBN

2008. urednik Zbornika radova Prvog kongresa pravnika u zdravstvu

2008.  član organizacijskog odbora Prvog kongresa pravnika u zdravstvu

Računalne vještine i kompetencije

rad u Linux baziranim operativnim sustavima i uredskom paketu OpenOffice.org i LibreOffice te u operativnom sustavu Microsoft Windows i uredskom paketu Microsoft Office

od 2012. jedan od administratora sustava (Joomla) na internet stranicama Studentskog centra u Požegi, Veleučilišta u Požegi te

2008.-2009. godine  na internet stranicama Udruge pravnika u zdravstvu

Publikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongresi, seminari, savjetovanja, izobrazbe

 

 

 

 

 

 

-   Mjertan, Sanja: Okvirni sporazum za javnu nabavu usluga osiguranja, Riznica br. 4/2010 str.30, stručni rad

-   Mjertan, Sanja: Okvirni sporazum za usluge osiguranja prema Zakonu o javnoj nabavi“ / „Framework agreement for insurance services by law on public procurement“, zbornik radova Drugog kongresa pravnika u zdravstvu pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske „Praktična primjena hrvatskog zakonodavstva u zdravstvu”, str. 229-262, ISBN 978-953-55351-1-9“ uz aktivno usmeno izlaganje rada na kongresu,

-   Mjertan, Sanja: „Osvrt na Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite s praktičnom primjenom“ /  „Retrospective on law on quality of health care with practical application“- aktivno usmeno izlaganje rada,  zbornik radova Prvog kongresa Udruge  pravnika u zdravstvu „Aktualna pravna problematika u zdravstvu“, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, održanog u Topuskom 09. i 10. listopada 2008. godine, Varaždin 2008, Str. 113-136, ISBN-978-953-55351-0-2,

- Mjertan, Sanja; Radaković, Lidija: „Development of  legislative and instutional framework of public procurement and the impact on Hospital managment“ / „Razvoj zakonodavnog i institucionalnog okvira javne nabave i utjecaj na poslovanje bolnice“, 1st International Conference “Vallis Aurea“ focus on: Regional Development, Požega, 19.  rujan 2008. – prvi autor rada i aktivno usmeno izlaganje, Požega - Vienna : Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, Proceedings / Katalinić, Branko (ur.). 2008. str. 649-653

- Mjertan, Sanja: Radni odnosi u zdravstvu, otvorena pitanja i praksa, II dioInformator, broj 5380 od dana 28. rujna 2005. godine u rubrici Radno pravo, str. 5-7.

- Mjertan, Sanja: „Radni odnosi u zdravstvu“, članak u časopisu Informator, broj 5366-5367 od dana 10. i 13. kolovoza 2005. godine u rubrici Radno pravo,  str. 16.-18.

On line novine: “Savjetnik za radno pravo i obračun plaća”

- br. 20/2013 od 07.10.2013. godine

- br. 22/2012 od 31.10.2012. godine

- br. 20/2012 od 03.10.2012. godine

- br. 13/2012 od 28.06.2012. godine, 2 članka

- br. 6/2012 od 23.03.2012. godine, 3 članka

U timu te samostalno održala niz cjelodnevnih seminara / savjetovanja na teme, primjerice:

-        Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima – Jučer, danas, sutra, Zagreb, Hypo kongresni centar te

-        Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima, Zagreb, Hypo kongresni centar i Učilište “Magistra” (npr. dana 25.05.2012., 17.11.2011., 15.09.2011., 24.02.2011., 21.01.2011., 22.10.2010. itd.)

-        Menadžerski ugovori i ugovori o radu, Zagreb, Sheraton hotel, dne 15.11.2011.

-        Mobbing i zaštita dostojanstva radnika, Zagreb, Hypo kongresni centar i Učilište “Magistra” (npr. dne 18.12.2012.,14.09.2011., 13.06.2011., 15.02.2011., 03.12.2010. itd.)

-        Ugovor u praksi za ne-pravnike, Zagreb, Sheraton hotel, dne 04.07.2011.

- Pravo na pristup informacijama i zaštita tajnosti podataka – NOVINE – sukobi, problemi i praksa, Zagreb, Učilište Magistra

-        Provedba postupaka javne nabave i sklapanje okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi, Zagreb, Hypo kongresni centar (npr. dne 02.09.2011., 22.03.2011., 20.01.2011., 15.10.2010.),

-        Kako sudjelovati u postupcima javne nabave? Kako izraditi dokumentaciju  u postupcima javne nabave? – Zagreb, Sheraton hotel, dne 05.07.2011.

-        Novine u provedbi postupaka javne nabave i sklapanje okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi – Zagreb, Sheraton hotel, dne 14.10.2011.

-          "Javna nabava - Primjena zakona o javnoj nabavi i aktualna pitanja", tema "Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi i spriječavanje sukoba interesa i korupcije", Zagreb, Hypo kongresni centar, dne 12.07.2011.

-        Novine u sustavu javne nabave - Primjena novog Zakona o javnoj nabavi“, tema  „Novine u tzv. antikorupcijskoj klauzuli, sklapanju okvirnog sporazuma i izvršenju ugovora s paralelnim osvrtom i usporedbom novih i važećih odredbi Zakona o javnoj nabavi“, Zagreb, Hypo kongresni centar, dne 26.10.2011.

-        "Aktualna pitanja i analiza postojećih problema u javnoj nabavi", tema "Problematika okvirnih sporazuma i sprječavanje sukoba interesa", Zagreb, Hypo kongresni centar dne 03.03.2011.

Održana predavanja u Općoj županijskoj bolnici Požega, na teme:

-        „Informirani pristanak pacijenta na liječenje“ na 9. stručnom sastanku 2011. godine,

- „Utjecaj zakonskih propisa na sestrinsku praksu“, Trajno usavršavanje za medicinske sestre – medicinske tehničare, za 2010. godine, kao i

- upoznavanje radnika prije stupanja na rad s propisima o radnim odnosima, organizacijom rada, pripravničkim stažem i dr.

 Dodatne informacije

Održala samostalno kao predavač / trener nekoliko cjelovitih ciklusa specijalističke izobrazbe "Programa izobrazbe u području javne nabave” (trajanje ciklusa je 50 sati; npr. tijekom 2013. godine, 04.06.-19.06.2012., 06.02.-16.02.2012. god. te u 2011. godini), nositelja provedbe izobrazbe Učilište Maestro Požega, sljedećeg propisanog sadržaja nastavnog programa:,

1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

2. Načela javne nabave

3. Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

4. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

5. Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s prikazom na praktičnim primjerima

6. Postupci i načini javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

− Početak i odabir postupka javne nabave

− Otvoreni postupak javne nabave

− Ograničeni postupak javne nabave

− Pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom

− Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

− Natjecateljski dijalog

− Natječaj

− Okvirni sporazum

− Elektronička dražba

− Sustav kvalifikacije

− Ugovori o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi

7. Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi – s prikazom na praktičnim primjerima

8. Dokumentacija za nadmetanje – s prikazom na praktičnim primjerima

− Oblik i sadržaj

− Tehničke specifikacije

− Kriteriji za odabir ponude

9. Sposobnost gospodarskih subjekata – s prikazom na praktičnim primjerima

− Isključenje gospodarskih subjekata iz sudjelovanja u postupku javne nabave

− Uvjeti i dokazi sposobnosti

10. Ponuda – s prikazom na praktičnim primjerima

− Oblik i sadržaj

− Zaprimanje i otvaranje

− Pregled, ocjena i isključenje ponuda

11. Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s prikazom na praktičnim primjerima

12. Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s prikazom na praktičnim primjerima

13. Uvod u koncesije i javno-privatno partnerstvo

14. Održiva javna nabava (opće upravljanje nabavom, ustrojstvo javne nabave kod naručitelja, zelena nabava)

15. Sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

16. Vježba provedbe postupka javne nabave

Održavala pojedinačna tematska predavanja specijalističke izobrazbe "Program izobrazbe u području javne nabave” kao jedan od predavača /trenera kod nositelja izobrazbe Hrvatske zajednice financijskih djelatnika i računovođa prema propisanom nastavnom programu (Zagreb i Osijek).

Također, kod više obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, imenovana sam jednom od ovlaštenih osoba naručitelja u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.

Jedan od nastavnika/predavača u programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih Ustanove za obrazovanje odraslih "Maestro", Požega, za zanimanje upravni referent/upravna referentica, u predmetima:

-    Ljudska prava, 19.02.2014. godine

-      Ustavno ustrojstvo, 20.02.2014. godine

-      Sociologija, 21.02.2014. godine

-      Uredsko poslovanje i dopisivanje, 26.02. i 27.02.2014. godine