Usavršavanje o gospodarenju otpadom

e-ONTO obrazac i inspekcijski nadzor zaštite okoliša

e-ONTO obrazac i inspekcijski nadzor zaštite okoliša Potvrda o pohađanju e-ONTO obrazac i inspekcijski nadzor zaštite okoliša
25.studenog 2021. od 10 sati

Hotel Diplomat, Zagreb

Horvatova ul. 35B, Zagreb

Prikaži na karti
Online prijava

Seminar se održava uživo uz primjenu svih mjera.

"Bolnije od učenja na iskustvu je ne učenje iz iskustva" Archibald MacLeich

 

Svi smo proizvođači otpada!
 
Ipak, ne proizvodimo svi jednake količine otpada pa sukladno tome niti nemamo iste obveze u pogledu njegovog zbrinjavanja.
 
Zavisno o količinama i vrstama otpada zakon propisuje različite obveze, a naročiti naglasak je na brizi i postupanju s opasnim otpadom. Neophodna je usklađenost s propisima čije nepoštivanje može uzrokovati i sankcije za sve dionike u sustavu gospodarenja otpadom. U tom kontekstu posebna pozornost se posvećuje samom nastanku i tijeku otpada što uključuje skladištenje, prijevoz i oporabu odnosno zbrinjavanje otpada.

Razvoj društva dugoročno je moguć samo ako se temelji na načelima održivog razvoja što podrazumijeva koordiniranu i stalnu brigu za okoliš.

Na ovom usavršavanju saznajte koje su najčešće pogreške i propusti u lancu gospodarenja otpadom te koje su evidencije i obveze pojedinih aktera u lancu nastanka i zbrinjavanja otpada. 

Raspored rada  (10:00 do 16:00 sati)
10:00 - 11:30  zakonski okvir i korištenje e-ONTO aplikacije (kreiranje obrasca, unosi i izmjene) (B. Fuk)
11:30 - 11:45 stanka uz osvježenje
11:45 - 13:00 korištenje e-ONTO aplikacije (izvještaji i ostale mogućnosti.) (B. Fuk)
13:00 - 14:00 stanka za ručak
14:00 - 15:00 kako se pripremiti za nadzor inspekcije zaštite okoliša (B. Fuk)
15:30 - 16:00 Pitanja i odgovori


Evo što ćemo vam dati:

Krenut ćemo od zakonskog okvira, zatim kroz radionice s praktičnim primjerima u svezi otpada s kojim se susreću polaznici proći cjelokupni proces unosa podataka te pokazati kako se vrše unosi izmjene i korekcije u e-ONTO za stvarne situacije.

Kod korištenja e-ONTO aplikacije još uvijek ima nepoznanica ali ona nudi i mogućnosti za koje niti ne znate.

(Polaznicima se preporučuje da unaprijed odrade postupak registracije u e-ONTO (https://eonto.azo.hr/#/Ulaz), a moguće je ponijeti i vlastite primjerke popunjenih pratećih listova i očevidnika o nastanku i tijeku otpada zbog provjere jesu li vođeni na ispravan način).
 
Kako se pripremiti za inspekcijski nadzor i znati je li u Vašoj tvrtki sustav gospodarenja otpadom i područje zaštite okoliša usklađeno s važećim propisima mnogima zadaje određenu nelagodu, stoga će i taj dio biti prezentiran, s osvrtom na praktične primjere, kako dobre tako i loše prakse.
Opširnije pogledajte OVDJE.
 

Redovna uplata do 24.11.2021. do 20 sati: 1.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.390,00 kn + PDV

Za uplate do 23.11.2021. do 16 sati

Izvoditelji programa

dr. sc. Branimir Fuk, dipl. ing. rud.

viši inspektor zaštite okoliša (Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Direktorima, tehničkim direktorima, rukovoditeljima, poslovođama, odgovornim osobama i/ili njihovim zamjenicima u tvrtkama koje su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada odnosno prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
 • Osobama upisanim u Očevidnik reciklažnih dvorišta,
 • Trgovcima otpadom,
 • Posrednicima kao i svim osobama koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Javnim poduzećima
 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom (skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, energetski oporabitelji, reciklažna dvorišta ili trgovci otpadom)
 
 
 • Svima koji se bave otpadom, a nemaju osobe koje znaju propisno postupati s otpadom i/ili voditi prateću dokumentaciju 
 • Tvrtkama koje se bave oporabom i ponovnom upotrebom otpada, (posredovanje i uvoz - izvoz otpada
 • Odgovornim osobama za gospodarenje otpadom ukoliko žele znati više
 • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima ukoliko žele znati više
 • Općenito svim proizvođačima otpada i posjednicima otpada ukoliko žele znati više!
 

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave