Potvrda o pohađanju

eONTO U PRAKSI

eONTO U PRAKSI eONTO U PRAKSI
27. rujna 2022. LM ponuda

Hotel Diplomat, Zagreb

Horvatova ul. 35B, Zagreb

Prikaži na karti

Parking osiguran bez plaćanja


Na zamolbu nekoliko tvrtki koje su spriječene nazočiti uživo, prenosimo ONLINE.


Nećemo teoretizirati. 
Primjeri će biti prikazani na stvarnom e-ONTO sustavu jedne komunalne tvrtke.
 
Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka. Poglavica Bik Koji Sjedi

 

Svi proizvodimo otpad, ali su obveze različite!

Gospodarenje otpadom obuhvaća vrlo širok i heterogen skup gospodarskih djelatnosti.  Iz tog razloga, uspješno rukovođenje kao i operativno obavljanje tih djelatnosti zahtijeva multidisciplinarno educirane i osposobljene djelatnike raznih profila. Kada tome dodamo vrlo dinamično zakonsko okruženje koje se kontinuirano mijenja i usklađuje, tada stalna edukacija djelatnika više nije samo pitanje dobre poslovne prakse, već i nužnost.
Sve te djelatnosti zahtijevanju ažurno vođenje propisane evidencije sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kroz sustav e-ONTO, za čije je vođenje nužno formirati i dodatne evidencije radi lakšeg praćenja kretanja tokova otpada.
Saznat ćete kako koristiti sustav eONTO koji, u stvari, predstavlja „krvotok“ gospodarenja otpadom kroz koji kolaju podaci od svakog pojedinog proizvođača i mjesta nastanka otpada do mjesta njegove konačne obrade.
On je zamišljen kao nadzorni mehanizam, uz obavezu korištenja od strane tvrtki koje se profesionalno bave gospodarenjem otpadom. No njegovo korištenje omogućeno je svim sudionicima u lancu gospodarenja otpadom, od proizvođača i posjednika, prijevoznika i sakupljača otpada pa sve do krajnjeg obrađivača.
Cilj ove radionice je upoznati polaznike s obavezama iz područja gospodarenja otpadom te načinima i uvjetima vođenje potrebnih evidencija u sustavu e-ONTO.
Detaljno će se obraditi aspekti vođenja očevidnika prilikom obavljanja svake pojedine djelatnosti gospodarenja otpadom.
Prezentacija će uključivati praktičan rad spajanjem na stvarnu eONTO aplikaciju na kojoj će se pokazivati mogućnosti i koraci za popunjavanje, izmjene podataka ili pravljenje izvještaja uključujući primjere vođenja propisane evidencije ovisno o pojedinoj djelatnosti.
Također, cilj radionice je upoznati polaznike s mogućnostima sustava glede izrade odgovarajućih izvještaja te prijava u Registar onečišćavanja okoliša. 
 
 
Predavači i voditelji radionica:

Dr.sc. Alen Hadžić  (ŽIVOTOPIS)
Kristina Plišić mag. ing. oecoing. (ŽIVOTOPIS)
 
Evo što ćemo vam dati: od 10-15 sati:
 
1. Zakonodavni okvir: 
 • Pregled zakonskih obveza
 • Dozvolbena dokumentacija za gospodarenje otpadom sukladno odredbama novog
 • Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
 • eONTO sustav-operativne mogućnosti korištenja
2. Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 • Proizvođači otpada (vođenje podataka kroz eONTO sustav - lako, jednostavno i…besplatno!)
 • Sakupljanje otpada - javna usluga (miješani komunalni otpad, biootpad, papir, reciklažna dvorišta/mobilna reciklažna dvorišta, spremnici na javnim površinama i na obračunskom mjestu korisnika usluge, glomazni otpad); komercijalno sakupljanje otpada
 • Obrada otpada: sortiranje, odlaganje, biološka obrada 
 • Izvješća o gospodarenju otpadom sustava eONTO
 • Ograničenja sustava
3. Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša 
 • Obrasci SO1, SO2, SO-3-1, SO-3-2
 • Obrazac NO
 • Obrazac OZO
Za praćenje predavanja ONLINE kod prijave stavite kvačicu na WEBINAR.
 

Redovna uplata do 27.09.2022. do 20 sati: 1.900,00 € | 14.315,55 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.590,00 € | 11.979,86 kn + PDV

Za uplate do 26.09.2022. do 16 sati

Redovna uplata za WEBINAR do 27.09.2022. do 20 sati: 1.490,00 € | 11.226,41 kn + PDV

Specijalna ponuda za WEBINAR

1.290,00 € | 9.719,51 kn + PDV

Za uplate do 26.09.2022. do 16 sati

*Webinar je online prisustvovanje savjetovanju iz Vašeg ureda ili kuće (čak i putem mobilnog uređaja ili tableta). Online pratite prijenos zvuka i prezentacije savjetovanja uz mogućnost postavljanja pitanja i sudjelovanja kao da ste tamo. Prisustvovanjem webinaru ostvaruju se brojne uštede za poslodavca i polaznika počevši od vremena, putnih troškova, dnevnica, prehrane itd. Nakon prijave na webinar dobit ćete link s "odobrenjem za pristup". Za pristup je dovoljno imati pristup internetu sa zvučnicima ili slušalicama.

Izvoditelji programa

Dr.sc. Alen Hadžić

2018. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa". (Životopis)

Kristina Plišić mag. ing. oecoing.

2011. godine diplomirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, smjer ekoinženjerstvo te stekla zvanje magistra inženjerka ekoinženjerstva. (Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Direktorima, tehničkim direktorima, rukovoditeljima
 • jedinicama lokalne uprave i samouprave
 • javnim (komunalnim) poduzećima.
 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom (sakupljači, obrađivači, reciklažno dvorište ili trgovci otpadom)
 
 

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave