Jeste li osposobili povjerenika za gospodarenje otpadom?

Izobrazba o gospodarenju otpadom

Izobrazba o gospodarenju otpadom Potvrda o izobrazbi Izobrazba o gospodarenju otpadom
30. lipnja 2021. od 10 sati

 Hotel "International"

Miramarska Cesta 24, 10000, Zagreb

Prikaži na karti

*********************************************************************************

Seminar se održava uživo uz primjenu svih mjera.
*********************************************************************************

 
"Bolnije od učenja na iskustvu je ne učenje iz iskustva" Archibald MacLeich

 

Svi proizvodimo otpad ali su obveze različite!
 

Temeljem članka 46. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon, “Narodne novine”, broj 94/1373/1714/1998/19)

Pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba dužna je imenovati:
1. povjerenika za otpad (u daljnjem tekstu: povjerenik),
2. zamjenika povjerenika, koji će u slučaju spriječenosti povjerenika izvršavati njegove obveze.”


Vjerujemo da ste izvršili spomenutu obvezu te da ste sukladno tada važećem pravilniku o izobrazbi osposobili svoje djelatnike. U međuvremenu je obveza osposobljavanja ukinuta Odlukom iz 2016. godine ali i dalje je na snazi zakonska obveza imenovanja povjerenika i njegovog zamjenika. 

S obzirom da je proteklo dosta vremena molimo vas, provjerite imate li imenovanja odnosno jesu li imenovane osobe još uvijek zaposlene u tvrtki i obavljaju li poslove za koje su imenovane. Moguće je da su neki djelatnici u međuvremenu napustili tvrtku ili nakon izobrazbe postavljeni na neko drugo radno mjesto, a na njihovo mjesto je imenovan netko drugi bez izobrazbe. Novoosnovane tvrtke imaju rok za imenovanja do 01.01.2022.

Svakako treba naglasiti da su povjerenik i njegov zamjenik dužni:
1. “nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka o utvrđenim nedostatcima”,
2. “organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način”,
3. “savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka u svim pitanjima gospodarenja otpadom koja se tiču te pravne osobe”.
Da se ne radi o nebitnoj stvari govori i činjenica da se prema članku 171. stavak 1. točka 12. i stavak 2. Zakona, pravnoj osobi zbog prekršaja može izreći novčana kazna od 100.000,00 do 300.000,00 kuna i odgovornoj osobi u pravnoj osobi od 25.000,00 do 50.000,00 kuna

Imajući u vidu gornje obveze povjerenika i zamjenika, teško je očekivati da bi imenovane osobe bez osnovne ali kvalitetne izobrazbe iz područja održivog gospodarenja otpadom mogle kvalitetno savjetovati poslodavca.

Razdoblje od pet godina je u smislu donošenja provedbenih propisa dug period tako da i povjerenici i njihovi zamjenici koji su već prošli program izobrazbe mogu očekivati da su se neke stvari od tada promijenile, moguće se nešto i zaboravilo, a nepoznavanje važećih propisa može značiti i prekršaj uz izricanje kaznene mjere ili čak obustavu odnosno zabranu rada.

Vjerujemo da vam takav scenarij, odnosno rizik, nije prihvatljiva opcija.


Zato smo pripremili kratak i kvalitetan program usavršavanja koji nije obvezan ali može značajno ojačati kompetencije imenovanih osoba za ovo područje, nakon koje će vaši djelatnici moći kvalitetnije obavljati svoju savjetodavnu ulogu vas kao poslodavca i odgovorne osobe u pravnoj osobi, što vam je sigurno u interesu.
Nakon odslušanog programa i polaganja ispita izdat ćemo odgovarajuću POTVRDU kojom možete dokazati da ste osposobili povjerenika i njegovog zamjenika za gospodarenje otpadom.
Uložiti u znanje znači napredovati!
 

Redovna uplata do 29.06.2021. do 20 sati: 1.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.390,00 kn + PDV

Za uplate do 28.06.2021. do 16 sati

Izvoditelji programa

dr. sc. Branimir Fuk, dipl. ing. rud.

viši inspektor zaštite okoliša (Životopis)

Ljiljana Amić, dipl.ing.kem.tehn.

(Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

  • Tvrtkama s 50 i više zaposlenih 
  • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima
  • Odgovornim osobama u djelatnosti gospodarenja otpadom i njihovim zamjenicima
  • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom
  • Tvrtkama i obrtnicima koje imaju opasni otpad kao autoservisi i autolakireri, kemijske čistionice...
  • Ustanovama (vrtići, osnovne i srednje škole, fakulteti, bolnice, općine, gradovi, županije, ministarstva, agencije, udruge, .) koje imaju 50 i više zaposlenih
  • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom (skladište vlastiti otpad, energentski oporabitelj, reciklažno dvorište ili trgovci otpadom...)

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave