Savjetovanje ONLINE

Jeste li izradili odluku i cjenik usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada

Jeste li izradili odluku i cjenik usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada Jeste li izradili odluku i cjenik usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada
17. veljače 2022. od 10-14 sati

ONLINE

Microsoft Teams

Vi određujete detalje uspostave
 sustava naplate javne usluge za svoju JLS

Javna usluga i sustavi naplate javne usluge već niz godina nalaze se u fokusu javnosti. S jedne strane su očekivanja potrošača koji se zalažu za striktnu primjenu načela „onečišćivač plaća“, očekujući da za uslugu plate što manje, odnosno upravo onoliko koliko su istu i koristili. S druge strane su davatelji javne usluge (i jedinice lokalne samouprave JLS) koji moraju voditi računa o ekonomski održivom poslovanju, sigurnosti, redovitosti i kvaliteti pružanja javne usluge sukladno zakonskim i drugim odredbama.
Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21 kao jedinstven dokument propisuje što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, način obračuna cijene javne usluge te definira obveze korisnika i davatelja javne usluge kao i jedinica lokalne samouprave.
Sada je pred jedinicama lokalne samouprave i komunalnim tvrtkama veliki izazov da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona donesu Odluke o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada te nakon toga u roku od 3 mjeseca Cjenike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te usklade poslovanje s odredbama Zakona.
Naravno sve to mora proći zakonom propisanu proceduru uključujući i javnu raspravu u trajanju od 30 dana što dodatno skraćuje rok za izradu Odluke i Cjenika.

Mnoge odluke sa sobom nose i određene financijske obveze. 
Kako ispuniti zakonske obveze, kako uspostaviti optimalan sustav pružanja javne usluge, kako održivo rasporediti troškove između pojedinih grupa korisnika javne usluge, kako…?
Provjerite jeste li dovoljno informirani i jeste li upoznati sa svim aspektima i obvezama za donošenje Odluke OVDJE.
 
 
Evo što ćemo vam dati od 10-14 sati
 
Radionice: „Izrada (šprance) Odluke i Cjenika po elementima Zakona za javne usluge sakupljanja komunalnog otpada“
 
Obveza JLS je da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona donesu Odluku o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada te nakon toga u roku od 3 mjeseca i Cjenik usluge.
Naravno sve to mora proći zakonom propisanu proceduru uključujući i javno savjetovanje za koje će polaznici dobiti obrasce kako za javno savjetovanje tako i izvješće o provedenom javnom savjetovanju za Odluku i Cjenik.
Na koji način izraditi Odluku te Cjenik za uslugu sakupljanja MKO s ciljem ekonomski održivog poslovanja davatelja javne usluge?

Ciljevi ove radionice su:
  1. sagledati zakonske obveze u svjetlu načela „onečišćivač plaća“,
  2. dati smjernice za izradu ili verifikaciju Odluke o sakupljanju komunalnog otpada, s posebnim naglaskom na  uspostavu sustava naplate javne usluge te prava i obveze dionika sustava javne usluge.
  3. dati smjernice za izradu ili verifikaciju Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.           
 
NOVO!
Na facebooku smo otvorili smo grupu Komunalni otpad gdje možete postavljati pitanja i dobiti odgovore oko problema i dobrih rješenja u području postupanja s otpadom.
Grupu možete vidjeti ili joj se pridružiti OVDJE.

Redovna uplata do 16.02.2022. do 20 sati: 1.990,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 16.02.2022. do 16 sati

Izvoditelji programa

Dr.sc. Alen Hadžić

2018. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa". (Životopis)

mr. Robert Kahlina

Više od dvadeset godina radi na rukovodećim poslovima u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća vezanim za naplatu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. (Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

  • čelnici jedinica lokalne samouprave, djelatnici jedinica lokalne samouprave nadležni za komunalne poslove
  • Davatelji javnih usluga, njihove odgovorne osobe i drugi stručnjaci
  • Korisnici javnih usluga, udruge za zaštitu potrošača i druge strukovne udruge vezane za ovu tematiku, predstavnici suvlasnika u višestambenim zgradama i dr.

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave