Korištenje sustava e-ONTO za komunalne tvrtke, rujan

Korištenje sustava e-ONTO za komunalne tvrtke, rujan
15. rujna 2021. od 10-16 sati

Hotel Novi Zagreb (bivši Hotel "I")

Ive Robića 2, Zagreb

Prikaži na karti
Online prijava

Odsutni nikad nisu u pravu.  Phillippe Nericault Destouches

 

Svi proizvodimo otpad ali su obveze različite!

Dugačak je popis aktivnosti koje zadiru u domenu gospodarenja otpadom, a koje obavljaju komunalna društva.
Sve te aktivnosti zahtijevanju ažurno vođenje propisane evidencije kroz sustav e-ONTO za čije je vođenje nužno formirati i dodatne evidencije radi lakšeg praćenja stanja.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pokriva cijeli niz aktivnosti o čijoj provedbi ovisni normalno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave (JLS). Štoviše, javna usluga je u stvari neodvojivo povezana s komunalnim djelatnostima. Ovakav stav zauzeo je i Ustavni sud Republike Hrvatske mišljenjem kako... djelatnost održavanja čistoće... spadaju u komunalne djelatnosti kojima JLS neposredno ostvaruju potrebe građana.

Cilj ove radionice je upoznati polaznike s obavezama komunalnih tvrtki iz područja gospodarenja otpadom, načinima i uvjetima vođenje potrebnih evidencija u sustavu e-ONTO. Detaljno će se obraditi aspekti vođenja očevidnika prilikom obavljanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, uz poseban osvrt i na vođenje evidencija o gospodarenju otpadom prilikom obavljanja ostalih komunalnih usluga.

Evo što ćemo vam dati od 10-16 sati:
 1. Zakonodavni okvir: 
 2. Komunalna i javna usluga
 3. Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 4. eONTO
 1. Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 2. Javna usluga – miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, papir
 3. Usluga povezana s javnom uslugom: reciklažna dvorišta/mobilna reciklažna dvorišta, spremnici na javnim površinama i na obračunskom mjestu korisnika usluge, glomazni otpad
 4. Obrada otpada: sortiranje, odlaganje, biološka obrada 
 5. Ostale komunalne djelatnosti
 6. Proizvođači otpada
 7. Izvješća o gospodarenju otpadom sustava eONTO
 1. Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša 
 2. Obrasci SO1, SO2, SO-3-1, SO-3-2
 3. Obrazac NO
 4. Obrazac OZO
  
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.
 
Broj polaznika ograničen zbog kvalitete izvođenja.
Prijavite se odmah kako biste osigurali svoje mjesto.
 

Redovna uplata do 14.09.2021. do 20 sati: 1.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.390,00 kn + PDV

Za uplate do 13.09.2021. do 16 sati

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom u komunalnim tvrtkama i njihovim djelatnicima koji se bave vođenjem očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima
 • Odgovornim osobama u djelatnosti gospodarenja otpadom i njihovim zamjenicima
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom za koje je člankom 45. stavak 4. ZOGO propisana obveza vođenja e-očevidnika o nastanku i tijeku otpada (osobe koje su ishodile dozvolu za gospodarenja otpadom, trgovac otpadom koji otpad preuzima u posjed, prijevoznik otpada, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, itd.)

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave