Korištenje sustava e-ONTO za komunalne tvrtke

Korištenje sustava e-ONTO za komunalne tvrtke, rujan
15. rujna 2021. od 10-16 sati LM Ponuda

Hotel Diplomat, Zagreb

Horvatova ul. 35B, Zagreb

Prikaži na karti

Odsutni nikad nisu u pravu.  Phillippe Nericault Destouches

 

Nećemo teoretizirati. 
Primjeri će biti prikazani na stvarnom e-ONTO sustavu jedne komunalne tvrtke ONLINE.

Dugačak je popis aktivnosti koje zadiru u domenu gospodarenja otpadom, a koje obavljaju komunalna društva.
Sve te aktivnosti zahtijevanju ažurno vođenje propisane evidencije kroz sustav e-ONTO za čije je vođenje nužno formirati i dodatne evidencije radi lakšeg praćenja stanja.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pokriva cijeli niz aktivnosti o čijoj provedbi ovisi normalno funkcioniranje jedinica lokalne samouprave (JLS). Štoviše, javna usluga je u stvari neodvojivo povezana s komunalnim djelatnostima. Ovakav stav zauzeo je i Ustavni sud Republike Hrvatske mišljenjem kako... djelatnost održavanja čistoće... spadaju u komunalne djelatnosti kojima JLS neposredno ostvaruju potrebe građana.

Cilj ove radionice je upoznati polaznike s obavezama komunalnih tvrtki iz područja gospodarenja otpadom, načinima i uvjetima vođenje potrebnih evidencija u sustavu e-ONTO. Detaljno će se obraditi aspekti vođenja očevidnika prilikom obavljanja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, uz poseban osvrt i na vođenje evidencija o gospodarenju otpadom prilikom obavljanja ostalih komunalnih usluga.

Evo što ćemo vam dati od 10-16 sati:
 1. Zakonodavni okvir: 
 2. Komunalna i javna usluga
 3. Dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 4. eONTO
 1. Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 2. Javna usluga – miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad, papir
 3. Usluga povezana s javnom uslugom: reciklažna dvorišta/mobilna reciklažna dvorišta, spremnici na javnim površinama i na obračunskom mjestu korisnika usluge, glomazni otpad
 4. Obrada otpada: sortiranje, odlaganje, biološka obrada 
 5. Ostale komunalne djelatnosti
 6. Proizvođači otpada
 7. Izvješća o gospodarenju otpadom sustava eONTO
 1. Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša 
 2. Obrasci SO1, SO2, SO-3-1, SO-3-2
 3. Obrazac NO
 4. Obrazac OZO
  
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.
 
Poklanjamo vam besplatne konzultacije u trajanju od 30 minuta po polazniku u roku od 30 dana nakon seminara!
 
Broj polaznika ograničen zbog kvalitete izvođenja i mjera zaštite.
Prijavite se odmah kako biste osigurali svoje mjesto.
 

Redovna uplata do 14.09.2021. do 20 sati: 1.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.590,00 kn + PDV

Za uplate do 14.09.2021. do 20 sati

Izvoditelji programa

Dr.sc. Alen Hadžić

2018. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa". (Životopis)

Kristina Plišić mag. ing. oecoing.

2011. godine diplomirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, smjer ekoinženjerstvo te stekla zvanje magistra inženjerka ekoinženjerstva. (Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom u komunalnim tvrtkama i njihovim djelatnicima koji se bave vođenjem očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima
 • Odgovornim osobama u djelatnosti gospodarenja otpadom i njihovim zamjenicima
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom za koje je člankom 45. stavak 4. ZOGO propisana obveza vođenja e-očevidnika o nastanku i tijeku otpada (osobe koje su ishodile dozvolu za gospodarenja otpadom, trgovac otpadom koji otpad preuzima u posjed, prijevoznik otpada, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, itd.)

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave