Usavršavanje o gospodarenju otpadom

Obrazac e-ONTO i dokumentacija o otpadu

Obrazac e-ONTO i dokumentacija o otpadu Potvrda o pohađanju Obrazac e-ONTO i dokumentacija o otpadu
Četvrtak 20.05.2021. od 10 sati

Zagreb, hotel INTERNATIONAL

Miramarska cesta 24

Online prijava

*********************************************************************************

Seminar se planira uživo uz primjenu svih mjera koje možete vidjeti OVDJE. 
*********************************************************************************

 
"Bolnije od učenja na iskustvu je ne učenje iz iskustva" Archibald MacLeich

 

Svi smo proizvođači otpada!
 
Ipak, ne proizvodimo svi jednake količine otpada pa sukladno tome niti nemamo iste obveze u pogledu njegovog zbrinjavanja. Zavisno o količinama i vrstama otpada zakonodavac je propisao različite obveze i različite sankcije za pojedine dionike u lancu od nastanka otpada, brige o otpadu i njegovog zbrinjavanja.

Razvoj društva dugoročno je moguć samo ako se temelji na načelima održivog razvoja što podrazumijeva koordiniranu i stalnu brigu za okoliš. Na ovom usavršavanju saznajte koje su najčešće pogreške i propusti u lancu gospodarenja otpadom te koje su evidencije i obveze pojedinih aktera u lancu nastanka i zbrinjavanja otpada. 

Raspored rada  (10:00 do 16:00 sati)

10:00 - 11:30  zakonski okvir i regulativa, identifikacija i razvrstavanje otpada  (Lj. Amić)
11:30 - 11:45 stanka uz osvježenje
11:45 - 12:30 prijava u registre i popunjavanje dokumentacije o otpadu (Lj. Amić)
12:30 - 13:15 korištenje e-ONTO aplikacije (unosi i izmjene, ispravci itd.) (B. Fuk)
13:15 - 14:00 stanka za ručak
14:00 - 15:30 korištenje e-ONTO aplikacije (izvještaji i ostale mogućnosti.) (B. Fuk)
15:30 - 16:00 Pitanja i odgovori

* * *
Evo što ćemo vam dati:

Krenut ćemo od zakonskog okvira, zatim kroz radionice s praktičnim primjerima u svezi otpada s kojim se susreću polaznici proći cjelokupni proces prepoznavanja i kategorizacije otpada, postupanja s otpadom i popune e-ONTO obrasca i cjelokupne dokumentacije za stvarne situacije.
(Možete ponijeti vlastite primjerke popunjenih Pratećih listova i očevidnika o nastanku i tijeku otpada – Obrasci ONTO, kako bi bili sigurni da li ih popunjavate i vodite na ispravan način).

Proći ćemo i kroz obveze vođenja evidencija i prijavu podataka u propisane registre te naučiti kako  pristupiti bazama podataka gdje možemo provjeriti valjanost važenja ovlaštenja koje moraju imati pravne ili fizičke osobe-obrtnici koje preuzimaju ili gospodare otpadom.
Kod korištenja e-ONTO aplikacije još uvijek ima nepoznanica ali ona nudi i mogućnosti za koje ne znamo. Zato ćemo predstaviti mogućnosti dobivanja izvještaja, praćenja pošiljke otpada, te kako ispraviti pogrešan unos ili napraviti korekciju podataka u aplikaciji.

Redovna uplata do 19.05.2021. do 20 sati: 1.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.390,00 kn + PDV

Za uplate do 17.05.2021. do 16 sati

Izvoditelji programa

dr. sc. Branimir Fuk, dipl. ing. rud.

viši inspektor zaštite okoliša (Životopis)

Ljiljana Amić, dipl.ing.kem.tehn.

 (životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Direktorima, tehničkim direktorima, rukovoditeljima, poslovođama, odgovornim osobama i/ili njihovim zamjenicima u tvrtkama koje su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada odnosno prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
 • Osobama upisanim u Očevidnik reciklažnih dvorišta,
 • Trgovcima otpadom,
 • Posrednicima kao i svim osobama koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom
 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Javnim poduzećima
 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom (skladištenje vlastitog proizvodnog otpada, energetski oporabitelji, reciklažna dvorišta ili trgovci otpadom)
 
 
 • Svima koji se bave otpadom, a nemaju osobe koje znaju propisno postupati s otpadom i/ili voditi prateću dokumentaciju 
 • Osobama koje žele ojačati svoje kompetencije i povećati šanse na tržištu rada
 • Tvrtkama koje se bave oporabom i ponovnom upotrebom otpada, reciklažom, zbrinjavanjem ili uslugama vezanim uz otpad što uključuje posredovanje ali i uvoz odnosno izvoz otpada
 • Odgovornim osobama za gospodarenje otpadom ukoliko žele znati više
 • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima ukoliko žele znati više
 • Općenito svim proizvođačima otpada i posjednicima otpada ukoliko žele znati više!
 

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave