Konferencija - zaštita na radu

Online procjena rizika i ostale novosti ZNR

Online procjena rizika i ostale novosti ZNR Specijalna ponuda Online procjena rizika i ostale novosti ZNR
05.06.2020. od 10.00 sati

WEBINAR

Online Webinar

Online prijava
Seminar se planira održati uživo ukoliko epidemiološke upute to budu dopuštale. Rezervna opcija je održavanje seminara putem webinara (online). 

"Bolnije od učenja na iskustvu je ne učenje iz iskustva"   
Archibald MacLeich

Odgovornost za procjenu rizika je na poslodavcu!

Znate li da poslodavac ima obvezu usklađenja procjene rizika u svim slučajevima promjene uvjeta rada. Jedna od takvih okolnosti je pojava pandemije COVID-19 iz koje proizlazi obveza izrade DOPUNE PROCJENE RIZKA
Na konferenciji ćete dobiti odgovore na pitanja vezana na koronu kao što su:
 • Do kada su poslodavci dužni izraditi procjenu rizika koja uključuje novu epidemiološku situaciju?
 • Da li su poslodavci dužni obavezno izraditi novu Procjenu rizika sa svim elementima ugroze radnih mjesta uz obaveznu suradnju spec.med.rada?
 • Da li je u Procjeni rizika potrebno obraditi COVID-19 kao biološku štetnost?

Procjenu rizika moguće je izraditi standardnom metodom ali i interaktivno tj. ispunjavanjem ONLINE obrasca. Naravno, ovo je moguće samo ako znate protokol.
Na online primjeru pokazati ćemo kako to provesti.


Pored navedenog, objavljeni su novi propisi (pravilnici i njihove izmjene i dopune) koji uređuju područje stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu i osoba koje za poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu.
Na ovoj konferenciji saznajte što, temeljem uredbi i propisa, poslodavci (a naročito ovlašteni za poslove zaštite na radu) imaju obvezu poduzeti iz područja zaštite na radu, koje su obveze stručnjaka zaštite na radu koji u praksi za poslodavce provode poslove zaštite na radu i obveze koje se odnose na ovlaštene osobe (za poslove zaštite na radu) kako bi u skladu s poslovnikom i propisima na zakonit način pružali usluge poslodavcima.
Temeljem navedenog, u suradnji s Euro Eduka-om osmišljen je cijeli niz područja i programa usavršavanja temeljem kojih ćete u suradnji s nama i Euro Edukom moći ispuniti svoje Zakonske obveze.
Već nakon ove tribine polaznici će dobiti POTVRDU kao dokaz stručnog usavršavanja u skladu s člankom 22. st. 2. Zakona o zaštiti na radu i čl. 9. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N. broj 50/19).
Nakon tribine polaznici će imati priliku izabrati područja interesa u narednim usavršavanjima, a imat će i mogućnost predlaganja i ostalih područja koja ih zanimaju.
Vjerujemo da znate da se norma 18001 (OHSAS) za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu bliži kraj valjanosti, i da joj je sljedbenik Europska norma ISO 45001. Nova norma postaje sastavni dio EU norma (9001 i druge). Imat ćete priliku upoznati se s novom normom i načinom njezine implementacije.
Prateći naše ostale radionice, seminare, tribine i konferencije polaznici koji završe cijeli „Program stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu“ - dobivaju diplomu – Uvjerenje SPECIJALISTA ZAŠTITE NA RADU s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Pa tko će se brinuti za vaš profesionalni razvoj ako ne vi sami?
Tko će se pobrinuti za pridržavanje propisa iz zaštite na radu ako ne vi?
Od vas očekujemo da iskoristite ovu jedinstvenu priliku u izgradnji kompetencija učeći od najboljih predavača/praktičara koji će vam dati jezgrovite i jasne prezentacije potkrijepljene primjerima iz prakse uz snažnu interakciju s polaznicima.
Učeći na ovaj način bit će Vam sve jasno gotovo kao da ste sami pisali propise, samo što ćete ovdje dobiti i praktične primjere koje lako prilagodite Vašim potrebama ili ćemo vratiti kotizaciju ako to ne postignemo.

Evo što ćemo vam dati:  (10:00 do 15:00 sati)

1. dio 10:00 - 13:00

 1. Implementacija novih i izmijenjenih propisa iz zaštite na radu
  Obveze poslodavca i upravljanje rizicima
 2. Izrada procjene rizika u skladu s izmjenama propisa
  -praktična metoda izrade procjene rizika prema HR metodi
  -Online metoda izrade procjene rizika (prezentacija OiRA Online interactive Risk Assessment)
 3. Uvođenje sustava ISO 45001 – upravljanje rizicima (OHSAS prestaje važiti)
 4. Prekršajne i ekonomske posljedice neusklađenja procjene s postojećim stanjem (primjeri iz prakse)

13:00 - 14:00 sati stanka za ručak
2. dio 14:00 - 15:00  rasprava, odgovori na pitanja polaznika i evaluacija

Redovna uplata do 04.06.2020. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

690,00 kn + PDV

Za uplate do 03.06.2020. do 16 sati

Izvoditelji programa

mr. sig. Bruno Štajner, dipl. ing

Ravnatelj Ustanove za obrazovanje odraslih „EURO EDUKA“ i direktor ovlaštenog  trgovačkog društva ZITEL d.o.o. za poslove zaštite na radu. 

Jere Gašperov, dipl. ing.

načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Marko Štajner, mag.ing.mech.

ZITEL d.o.o.

Potvrđujemo održavanje

Vinko Markanović

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • za poslodavce (direktore ili obrtnike) koji samostalno obavljaju poslove zaštite na radu
 • osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji samostalno obavljaju poslove zaštite na radu;
 • koordinatori zaštite na radu (I i II)
 • osobe koje obavljaju poslove stručnjaka/inje zaštite na radu kao ovlaštena pravna osoba.
 • osobe koje obavljaju poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca;
 • osobe koje obavljaju poslove stručnjaka/inje zaštite na radu II. stupnja kod poslodavaca;

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
Sv. Duha 13, 34000 Požega

OIB: 94496076510

Tel/fax: 01 2020 294
E-mail: info@znr.hr
Mob: 099 433 9521

Žiro-račun/IBAN:
HR8323600001101951759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave