Savjetovanje o gospodarenju otpadom

Revizija dozvola za gospodarenje otpadom

REVIZIJA DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM REVIZIJA DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM
18.03.2021. od 09-15 sati

Zagreb, hotel INTERNACIONAL

Miramarska cesta 24

Prikaži na karti
Online prijava

************************************************************************************

Seminar se planira održati uživo ako epidemiološka situacija to bude dopuštala.    Ako ne isti ćemo održati u vidu webinara. 
************************************************************************************

Ishođenjem novih dozvola za gospodarenje otpadom, istekom važenja sadašnjih dozvola ili izmjenom i dopunom dozvola svi obveznici dužni su izraditi nove elaborate o gospodarenju otpadom kako bi se utvrdile okolnosti gospodarenja otpadom.


Prilikom bilo koje od gornjih radnji svi obveznici ishođenja dozvola trebaju imati u vidu da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) ili vidjeti ovdje koji je stupio na snagu 23.07.2020. i koji donosi niz novosti i obveza proizvođača/posjednika otpada te pravnih osoba koje gospodare otpadom. Pravilnikom se, na novi način, propisuju obveze pribavljanja financijskog jamstva (iznos koji je mnogo veći nego do sada) za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom te police osiguranja i jamstva banke za pošiljke otpada koje podliježu notifikacijskom postupku, a čije iznose nije lako izračunati.
Ove promjene stvaraju nove obveze tvrtkama za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljačima, obrađivačima, trgovcima otpadom, prijevoznicima otpada, reciklažnim dvorištima…).

Upravo ovi segmenti (izračuna visine financijskog jamstva i iznosa osiguranja) bit će važan dio ovog savjetovanja, jer krivo upotrijebljeni podaci koji se stavljaju u izraz izračuna mogu donijeti značajno različite nepotrebne izdatke tvrtkama.
Na savjetovanju ćemo prezentirati mogućnost smanjivanja (ili čak potpunog izostanka) sredstava nužnih za osiguranje i financijsko jamstvo.
Koliko će to sve koštati i kako smanjiti troškove (možemo li ih izbjeći)?
Pravilnik donosi i novi obrazac očevidnika o nastanku i tijeku otpada te novi prateći list za otpad.

Teme i raspored rada  (09:00 do 15:00 sati) pogledajte ovdje.

Tko će se brinuti za vaš profesionalni razvoj i odgovornost koju imate za posao koji obavljate ako ne vi sami?
Od vas očekujemo da iskoristite ovu jedinstvenu priliku u izgradnji kompetencija i ostvarivanju značajnih ušteda za tvrtku ili ustanovu u kojoj radite.

Redovna uplata do 17.03.2021. do 20 sati: 2.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.390,00 kn + PDV

Za uplate do 15.03.2021. do 16 sati

Izvoditelji programa

Mario Ćosić, mag.ing.kem.tehn.

konzultant

Ljiljana Amić, dipl.ing.kem.tehn.

 (životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 • Direktorima, tehničkim direktorima, rukovoditeljima i odgovornim osobama u komunalnim tvrtkama i djelatnosti gospodarenja otpadom i/ili njihovim zamjenicima
 • jedinicama lokalne uprave i samouprave
 • javnim poduzećima.
 • Fizičkim osobama koje upravljaju davateljem javnih usluga gospodarenja otpadom
 • Tvrtkama koje se bave djelatnošću gospodarenja otpadom (sakupljačima, prijevoznicima, obrađivačima, trgovcima otpadom, posrednicima)
 • Svima koji nešto rade s otpadom, a nemaju osobe koje znaju kako postupati s otpadom i   dokumentacijom
 • Osobama koje žele ojačati svoje kompetencije i povećati šanse na tržištu rada
 • ovlaštenim osobama za gospodarenje otpadom
 • Tvrtkama koje se bave bilo kojim oblikom proizvodnje, reciklaže ili usluge vezane na otpad
 • Poslovođama i rukovoditeljima u komunalnim poduzećima
 • Povjerenicima za gospodarenje otpadom i njihovim zamjenicima koji žele znati više
 • Odgovornim osobama za gospodarenje otpadom koji žele znati više
 • svim proizvođačima otpada i posjednicima otpada

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave