Savjetovanje ONLINE

Što nam donosi i kako primijeniti novi Zakon o gospodarenju otpadom

Što nam donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom
10. veljače 2022. od 10 sati

ONLINE

Microsoft Teams


"Odsutni nikad nisu u pravu." Phillippe Nericault Destouches

 

Kako primijeniti novi Zakon o gospodarenju otpadom

Novi Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/21 koji je stupio na snagu dana 31.7.2021. godine donosi niz promjena u području gospodarenja otpadom i niz sasvim novih obveza. Neke dosadašnje obveze se ukidaju, a za neke obveze moguće su predložene određene izmjene, što svakako valja provjeriti.
 
Između ostalog, novim Zakonom uspostavljaju se centri za ponovnu uporabu otpada, određuju se novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine i smanjuje dopuštena masa biorazgradivog komunalnog otpada odnosno količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada. Zabranjuje se i stavljanje na tržište plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu te laganih plastičnih vrećica za nošenje uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stijenke manjom od 15 mikrometara. 
 
Svi obveznici postupanja po Zakonu imaju definirane rokove do kada moraju uskladiti svoje akte i svoja postupanja s odredbama Zakona.
Pred svim obveznicima velik je izazov kako primijeniti Zakon u svakodnevnom poslovanju jer će mnoge odluke sa sobom nositi i određene financijske obveze.
Zakon predviđa i financiranje troškova dijela javne usluge od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitos iz sredstava prikupljenih naplatom naknade gospodarenja otpadom, a pravi izazov će biti realizacija navedene obveze.
 
Evo što ćemo vam dati od 10-15 sati

Blok 1 Uvod (Alen Hadžić) 10:00 - 11:30

 1. Općenito o novom Zakonu o gospodarenju otpadom,što donosi i na koga se odnosi  
 2. Usporedba odredbi starog i novog zakona

11:30 -12:00 stanka
Blok 2 (Ljiljana Amić) 12:00  - 14:00

 1. Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada
 2. Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 3. Obveze proizvođača proizvoda
 4. Planski dokumenti gospodarenja otpadom
 5. Prekogranični promet otpadom 

14:00 - 14:15 Stanka
Blok 3  Diskusija, pitanja i odgovori14:15 - 15:00

Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja.
Saznajte na vrijeme koje su novosti u odnosu na dosadašnji zakon kako biste uskladili svoje poslovanje s aktualnim zakonodavstvom.

Redovna uplata do 09.02.2022. do 20 sati: 1.090,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

750,00 kn + PDV

Za uplate do 09.02.2022. do 16 sati

Izvoditelji programa

Ljiljana Amić, dipl.ing.kem.tehn.

(Životopis)

Dr.sc. Alen Hadžić

2018. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa". (Životopis)

Kome je savjetovanje namijenjeno?

 

 • Načelnicima jedinica lokalne samouprave, djelatnicima jedinica lokalne samouprave zaduženim za komunalne poslove
 • Tvrtkama davateljima javne usluge, njihovim odgovornim osobama i drugim stručnim djelatnicima
 • Korisnicima javne usluge, udrugama za zaštitu potrošača i drugim strukovnim udrugama povezanim s ovom temom, predstavnicima suvlasnika u višestambenim zgradama, i dr.
 
 • Direktorima, tehničkim direktorima, rukovoditeljima, poslovođama, u tvrtkama koje se bave bilo kojom od djelatnosti gospodarenja otpadom
 • Trgovcima otpadom,
 • Posrednicima u gospodarenju otpadom
 • Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Tvrtkama davateljima javne usluge, njihovim odgovornim osobama i drugim stručnim djelatnicima
 • Tvrtkama čijom djelatnošću nastaju veće količine otpada
 • Svima koji se bave otpadom, a nemaju osobe koje znaju propisno postupati s otpadom i/ili voditi prateću dokumentaciju 
 • Općenito svim proizvođačima otpada i posjednicima otpada ukoliko žele znati više!

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@znr.hr

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave