Ušteda vode

Kako smanjiti potrošnju vode?

 1. osobnim navikama - isključite vodu čim ju ne trebate
 2. tuširajte se umjesto da se kupate u kadi
 3. perite posuđe u perilici umjesto ručno
 4. ugradite aeratore protoka ("perlatore")
 5. ugradite regulator mlaza tuša
 6. ugradite regulator protoka slušalice
 7. nabavite štednu slušalicu tuša ili "štednu ružu"
 8. smanjite nivo punjenja vodokotlića ili nabavite ulažak za njega
 9. nabavite nastavak za automatsko zatvaranje slavine kad odmaknete ruke
 10. zamijenite gumice na slavinama koje cure 
 11. ne zaboravite da se na potrošenu količinu vode obračunavaju vezane naknade kao što su: odvodnja, zaštita voda, zaštita od voda...
 12. razmislite možete li korištenu vodu upotrijebiti za još nešto (npr. za zalijevanje vrta, trave ili voćaka)
 13. razmislite na koji način možete prikupiti i koristiti kišnicu
 14. ako imate kondenzacijsku sušilicu rublja, vodu koja se prikupi u kondenzatoru možete upotrijebiti u parnim peglama i parnim postajama umjesto destilirane vode